Nikki T

Lifestyle/Entertainment writer for Kontrol Magazine; Freelance Editor/Blogger